ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ สังกัดสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น "ยิ้มไหว้....ทักทายเป็น"
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ พ.ศ. 2566
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอลโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล และนักกีฬาฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล ปีการศึกษา 2566
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวัสดุการเกษตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเยาวชนรักโรงเรียน รักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ผู้บริหาร

นางสุภลักษณ์ ดียิ่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายบำรุง  ป้องนาทราย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ห้องเรียนออนไลน์
คำสั่งปฏิบัติงาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ตารางเรียน/ตารางสอบ/คำสั่งคุมสอบ
ผลการเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน