ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ สังกัดสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น "ยิ้มไหว้....ทักทายเป็น"
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง รับโอน/ย้ายข้าราชการครูเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
E-book การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ผู้จัดทำคุณครูกมลชนก อนุกูลอนันตชัย
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2565
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง รับสมัครวรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ NPS-CADET เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ที่สนใจทางด้านทหาร ตำรวจ พยาบาล ฯลฯ
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง สำรวจชุดเครื่องแบบนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมจัดทำวารสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ตามระดับชั้นโดยการเรียนรู้ในท้องถิ่นชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับจ้างกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ตามระดับชั้นโดยการเรียนรู้ในท้องถิ่นชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ตามระดับชั้นโดยการเรียนรู้ในท้องถิ่นชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ผู้บริหาร

นางสุภลักษณ์ ดียิ่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายบำรุง  ป้องนาทราย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
ห้องเรียนออนไลน์
คำสั่งปฏิบัติงาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ตารางเรียน/ตารางสอบ/คำสั่งคุมสอบ
ผลการเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน