วิธีการตรวจสอบผลการเรียน
วิธีการตรวจสอบผลการเรียน

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนรายบุคคล ทุกภาคเรียนได้ที่...
คลิก ▶️ http://1.179.155.20/weschool/school3040100109/

ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน เช่น 01356
รหัสผ่าน = วันเดือนปีเกิดของนักเรียน เช่น 16/05/2549

คลิก ดูภาพประกอบ  

https://www.facebook.com/vichakarnnps/photos/pcb.140518824206087/140518744206095/?type=3&theater