ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมครู เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูสู่ประเทศไทย 4.0
วันที่ 5 เมษายน 2562 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ได้จัดการอบรม โครงการอบรมครู เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูสู่ประเทศไทย 4.0 โดยมี อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยาย
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2562,10:15   อ่าน 370 ครั้ง