ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 66) 30 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 75) 13 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 106) 31 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่ครัวประกอบอาหารสำหรับนักกีฬา (อ่าน 97) 21 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงงานขับรถยนต์ (อ่าน 102) 11 ต.ค. 64
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน เรื่อง การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (PPDR Model) ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ในการคัดสรรหนึ่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค (อ่าน 114) 18 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 89) 13 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 122) 01 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์​ เรื่อง​ รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ​ ตำแหน่ง​ แม่บ้าน​ (อ่าน 112) 24 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 118) 21 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง การพ้นสภาพของบุคลากรโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ (อ่าน 127) 11 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง และแม่บ้าน (อ่าน 147) 07 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์​ เรื่อง​ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอล​ โครงการส่งเสริมค (อ่าน 289) 24 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง และแม่บ้า (อ่าน 383) 15 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ (อ่าน 47) 27 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่ว (อ่าน 15) 26 พ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 52) 12 พ.ย. 63
ประกาศ​ รายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ​ ตำแหน่ง​ แม่บ้าน (อ่าน 597) 03 ก.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน (อ่าน 544) 01 ก.ค. 63
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ (อ่าน 533) 21 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ถึงนักเรียนโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ทุกคน ทางโรงเรียนขอความร่วมมือให้นักเรียนทุกคนตอบแบ (อ่าน 48) 16 มิ.ย. 63
รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคลากรเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 653) 15 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครครูช่วยสอน เอกชีววิทยา (อ่าน 466) 21 พ.ค. 63
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กสทช. มีมติอนุมัติกำหนดเรียงลำดับหมายเลขช่องรายการเพื่อส่งเสริมการศึกษา (อ่าน 355) 16 พ.ค. 63
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ กลุ่มการเรียนออนไลน์ Facebook ของแต่ละชั้น (อ่าน 403) 16 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ตั้งแต่ (อ่าน 3) 06 มี.ค. 63
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างอาคารที่พักนั (อ่าน 439) 27 ก.พ. 63
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนที่สนใจสามารถม (อ่าน 508) 27 ก.พ. 63
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอล โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล ครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 415) 19 ก.พ. 63
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษ NPS PRE CADET สำหรับนักเรียนที่มี (อ่าน 425) 06 ก.พ. 63
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ประกาศรับสมัครนักกีฬาฟุตบอล (อ่าน 485) 31 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การใช้งานโปรแกรม KSP e–Service (อ่าน 353) 08 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง (อ่าน 429) 14 พ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพน (อ่าน 367) 12 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน(ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 643) 28 ต.ค. 62
การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562 (อ่าน 477) 16 ก.ย. 62
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง (อ่าน 729) 13 มิ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน (อ่าน 726) 13 พ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแ (อ่าน 780) 08 พ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ ๒) เพื่อเป็นพนักงานจ้างเห (อ่าน 656) 07 พ.ค. 62