กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สีสวด
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุดใจ ภูผาพลอย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0885687119
อีเมล์ : sudjai.poo11@gmail.com

นายวัชรพล บรรดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพรประภา หวานพร้อม
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1