ภาพกิจกรรม
โรงเรียนนองโนประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรมตามประเพณีรดน้ำดำหัว
วันที่ 5 เมษายน 2562 โรงเรียนนองโนประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรมตามประเพณีรดน้ำดำหัว ซึ่งแสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไป นำโดย 
ท่าน ผอ.สุภลักษณ์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 
และ ท่านรองบำรุง ป้องนาทราย รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2562,10:20   อ่าน 90 ครั้ง