ภาพกิจกรรม
อบรมสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ทักษะทางเทคโนโลยีและวิทยาการหุ่นยนต์ ณ โรงแรมชุดาปาร์ค อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันที่ 7-9 และ 9-12 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์นำโดยท่าน ผอ สุภลักษณ์ ดียิ่ง นำคณะครูและนักเรียนเข้ารับการอบรมสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ทักษะทางเทคโนโลยีและวิทยาการหุ่นยนต์ ณ โรงแรมชุดาปาร์ค อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 เป็นการอบรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2562 เป็นการอบรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2562,19:45   อ่าน 114 ครั้ง