ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมวีวิช อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2562,19:49   อ่าน 98 ครั้ง