ภาพกิจกรรม
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องสักการะและถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง สดุดีจอมราชา จากนั้นร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนโดยรอบ โดยมี ท่านผู้อำนวยการสุภลักษณ์ ดียิ่ง ท่านรองบำรุง ปัองนาทราย คณะครู และ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2562,09:40   อ่าน 59 ครั้ง