ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรครูสอนคิด ตามแนวทาง Thinking School โดยมีท่านผู้อำนวยการสุภลักษณ์ ดียิ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรครูสอนคิด ตามแนวทาง Thinking School โดยมีท่านผู้อำนวยการสุภลักษณ์ ดียิ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรเป็นบุคลากรในโรงเรียนที่ผ่านการอบรม และได้นำความรู้มาขยายผลให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว นำคณะครูเรียนรู้ลงมือปฏิบัติตามหลักสูตรครูสอนคิด Thinking School เพื่อนำลงสู่ห้องเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,10:02   อ่าน 53 ครั้ง