ภาพกิจกรรม
วันที่ 31 กรกฎาคม 62 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นำโดยท่าน ผอ.สุภลักษณ์ ดียิ่ง จัดโครงการสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนกิจกรรมประชุมผู้ปกครองรอบนักเรียนปกติเพื่อสร้างเครือข่ายและรับทราบปัญหาพร้อมทั้งร่วมหาแนวทางแก้ไขและพัฒนานักเรียน
วันที่ 31 กรกฎาคม 62 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นำโดยท่าน ผอ.สุภลักษณ์ ดียิ่ง จัดโครงการสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนกิจกรรมประชุมผู้ปกครองรอบนักเรียนปกติเพื่อสร้างเครือข่ายและรับทราบปัญหาพร้อมทั้งร่วมหาแนวทางแก้ไขและพัฒนานักเรียน ให้นักเรียนมีคุณภาพตรงตามเป้าของการจัดการศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2562,10:09   อ่าน 62 ครั้ง