ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 กันยายน 2562 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์จัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนคณิตศาสตร์ของคุณครูนครินทร์ สีสวด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 มีท่านผู้อำนวยการสุภลักษณ์ ดียิ่ง ท่านรองบำรุง ป้องนาทราย ศึกษานิเทศก์ ดร.วรรณภา สมตาและคุณครูจิระวัชร์ หลานวงศ์ ร.ร.พิศาลป
วันที่ 3 กันยายน 2562 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์จัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนคณิตศาสตร์ของคุณครูนครินทร์ สีสวด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 มีท่านผู้อำนวยการสุภลักษณ์ ดียิ่ง ท่านรองบำรุง ป้องนาทราย ศึกษานิเทศก์ ดร.วรรณภา สมตาและคุณครูจิระวัชร์ หลานวงศ์ ร.ร.พิศาลปุณณวิทยา เป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนตามกระบวนการ PLC ของคีนัน ร่วมกับโครงการ ฯของคุรุสภา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอบพระคุณผู้ร่วมกิจกรรมในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนสู่ห้องเรียนอย่างแท้จริง
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2562,18:59   อ่าน 151 ครั้ง