ภาพกิจกรรม
ช่วงเช้าของ วันที่ 4 กันยายน 2562 วันที่ 2 ของการจัดกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอนโดยคุณครูสิรินภา ดงรังษี
ช่วงเช้าของ วันที่ 4 กันยายน 2562 วันที่ 2 ของการจัดกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอนโดยคุณครูสิรินภา ดงรังษี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 มีท่านผู้อำนวยการสุภลักษณ์ ดียิ่ง ท่านรองบำรุง ป้องนาทราย ศึกษานิเทศก์ ดร.วรรณภา สมตา และคุณครูอีกหลายท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,09:04   อ่าน 68 ครั้ง