ภาพกิจกรรม
ช่วงบ่ายของ วันที่ 4 กันยายน 2562 วันที่ 2 ของการจัดกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนวิชาภาษาไทย ซึ่งสอนโดยคุณครูนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร
ช่วงบ่ายของ วันที่ 4 กันยายน 2562 วันที่ 2 ของการจัดกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนวิชาภาษาไทย ซึ่งสอนโดยคุณครูนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 มีท่านผู้อำนวยการสุภลักษณ์ ดียิ่ง ท่านรองบำรุง ป้องนาทราย ศึกษานิเทศก์ ดร.วรรณภา สมตา และคุณครูอีกหลายท่านเข้าร่วมสังเกตการณ์สอน
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,09:07   อ่าน 31 ครั้ง