ภาพกิจกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2562 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครั้งที่ 4 โดยได้มีการประชุมกลุ่มใหญ่ และสร้างกลุ่มย่อย ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
วันที่ 5 กันยายน 2562 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครั้งที่ 4 โดยได้มีการประชุมกลุ่มใหญ่ และสร้างกลุ่มย่อย ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีการวิเคราะห์แผนจัดการเรียนรู้ รวมถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้แผนการสอนตามโครงการสอนคิด
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,09:09   อ่าน 26 ครั้ง