ภาพกิจกรรม
ช่วงบ่ายของ วันที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยได้จัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนวิชาภาษาไทย
ช่วงบ่ายของ วันที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยได้จัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนวิชาภาษาไทย ซึ่งมีคุณครูนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร เป็น Model Teacher สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 มีหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และคุณครูอีกหลายท่านเข้าร่วมกิจกรรม plc และสังเกตการณ์สอนในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2562,15:43   อ่าน 76 ครั้ง