ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 ก.ย.62 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์นำโดยท่าน ผอ.สุภลักษณ์ ดียิ่ง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาสร้างค่านิยมไทย ในพื้นฐานความดีงาม โดยได้รับเกียรติจากแม่ครู ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร
วันที่ 19 ก.ย.62 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์นำโดยท่าน ผอ.สุภลักษณ์ ดียิ่ง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาสร้างค่านิยมไทย ในพื้นฐานความดีงาม โดยได้รับเกียรติจากแม่ครู ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร เพื่อถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลำ แก่ลูกๆนักเรียน
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2562,15:45   อ่าน 90 ครั้ง