ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการฯ สุภลักษณ์ ดียิ่ง ได้ต้อนรับคณะนิเทศติดตามโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะ การจัดการเรียนรู้ของครู สู่การพัฒนาผู้เรียนด้วยนวัตกรรม kku smart learning ภ
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการฯ สุภลักษณ์ ดียิ่ง ได้ต้อนรับคณะนิเทศติดตามโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะ การจัดการเรียนรู้ของครู สู่การพัฒนาผู้เรียนด้วยนวัตกรรม kku smart learning ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,09:40   อ่าน 19 ครั้ง