ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการฯสุภลักษณ์ ดียิ่ง ได้มอบหมายให้คุณครูจันทกานต์ กำแซง คุณครูธีระพันธ์ ทอนเทพ คุณครูนุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์ เข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาเครื่องวัดมือ ประเมินผลการเรียนและการสร้างคลังข้อสอบ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น ณ โร
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการฯสุภลักษณ์ ดียิ่ง ได้มอบหมายให้คุณครูจันทกานต์ กำแซง คุณครูธีระพันธ์ ทอนเทพ คุณครูนุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์ เข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาเครื่องวัดมือ ประเมินผลการเรียนและการสร้างคลังข้อสอบ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,09:41   อ่าน 29 ครั้ง