ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการฯสุภลักษณ์ ดียิ่ง ได้มอบหมายให้คุณครูสิรินภา ดงรังษี นำนักเรียนเข้าร่วม เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการฯสุภลักษณ์ ดียิ่ง ได้มอบหมายให้คุณครูสิรินภา ดงรังษี นำนักเรียนเข้าร่วม เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,09:42   อ่าน 19 ครั้ง