ภาพกิจกรรม
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการฯสุภลักษณ์ ดียิ่ง ได้ต้อนรับ คณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ซึ่งนำโดย นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอกระนวน
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการฯสุภลักษณ์ ดียิ่ง ได้ต้อนรับ คณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ซึ่งนำโดย นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอกระนวน นายบุญเลิศ โพธิ์ชัย สาธารณสุขอำเภอกระนวนคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสสอ.กระนวน, รพร.กระนวน, รพสต.ห้วยยาง, รพสต.หนองโน, รพสต.ห้วยโจด และ คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสสอ.กระนวน โดยทางโรงเรียนได้สรุปผลและรายงานการดำเนินงานโครงการของชมรมในปีการศึกษาที่ผ่านมา และ ทำการแสดงดนตรี และ กีฬา จากสมาชิกในชมรม ให้คณะนิเทศติดตามได้รับชม
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,09:46   อ่าน 22 ครั้ง