ภาพกิจกรรม
ท่านผู้อำนวยการฯสุภลักษณ์ ดียิ่ง ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลากรด้านการศึกษาเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ท่านผู้อำนวยการฯสุภลักษณ์ ดียิ่ง ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลากรด้านการศึกษาเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (STEM Education Professional Academy) ภายใต้โครงการ "Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" ระยะที่ 2 ณ โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2563,15:56   อ่าน 88 ครั้ง