ภาพกิจกรรม
วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการฯสุภลักษณ์ ดียิ่ง ได้เป็นสนามสอบในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ปีการศึกษา 2563) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สนามสอบโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการฯสุภลักษณ์ ดียิ่ง ได้เป็นสนามสอบในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ปีการศึกษา 2563) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สนามสอบโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,14:36   อ่าน 36 ครั้ง