ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 มีนาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการฯสุภลักษณ์ ดียิ่ง ได้มอบหมายให้คุณครูธนากร โมระพัฒน์ และ คุณครูศุภศักดิ์ มาตะยา นำนักเรียนชั้น ม.4/1 เข้าร่วมกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
วันที่ 16 มีนาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการฯสุภลักษณ์ ดียิ่ง ได้มอบหมายให้คุณครูธนากร โมระพัฒน์ และ คุณครูศุภศักดิ์ มาตะยา นำนักเรียนชั้น ม.4/1 เข้าร่วมกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,14:39   อ่าน 27 ครั้ง