ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 มีนาคม 2564 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการฯสุภลักษณ์ ดียิ่ง และคณะครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1 ณ ห้อง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการฯสุภลักษณ์ ดียิ่ง และคณะครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม อบจ.ขอนแก่น
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,09:08   อ่าน 30 ครั้ง