ภาพกิจกรรม
ท่านผู้อำนวยการฯ สุภลักษณ์ ดียิ่ง พร้อมด้วยท่านรองฯ บำรุง ป้องนาทราย, คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการฯ สุภลักษณ์ ดียิ่ง พร้อมด้วยท่านรองฯ บำรุง ป้องนาทราย, คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร จ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2565,20:32   อ่าน 27 ครั้ง