ภาพกิจกรรม
นำนักเรียนเข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผลการตรวจเป็นลบทุกคน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการฯ สุภลักษณ์ ดียิ่ง พร้อมด้วยท่านรองฯ บำรุง ป้องนาทราย, คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผลการตรวจเป็นลบทุกคน ณ หอประชุมโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2565,17:07   อ่าน 16 ครั้ง