ภาพกิจกรรม
ขอขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการฯ สุภลักษณ์ ดียิ่ง พร้อมด้วยท่านรองฯ บำรุง ป้องนาทราย, คณะครู, บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ขอขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 ให้กับผู้บริหาร, คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2565,17:08   อ่าน 18 ครั้ง