ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมศึกษาห้องเรียนภาษาไทย ครั้งที่ 2 ซึ่งสอนโดยคุณครูนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร (model teacher) โดยมีคุณครูธีรพันธ์ ทอนเทพ, คุณครูธีรพงศ์ พุทธขาว, คุณครูกมลชนก อนุกูลอนันต์ชัย, คุณครูนุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์ และคุณครูจงจิตร ศรีสารคาม เข้าร่วมศึกษาชั้นเรียน
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯสุภลักษณ์ ดียิ่ง ได้จัดกิจกรรมศึกษาชั้นเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยได้จัดกิจกรรมศึกษาห้องเรียนภาษาไทย ครั้งที่ 2 ซึ่งสอนโดยคุณครูนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร (model teacher) โดยมีคุณครูธีรพันธ์ ทอนเทพ, คุณครูธีรพงศ์ พุทธขาว, คุณครูกมลชนก อนุกูลอนันต์ชัย, คุณครูนุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์ และคุณครูจงจิตร ศรีสารคาม เข้าร่วมศึกษาชั้นเรียนในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2565,10:50   อ่าน 151 ครั้ง