ข่าวประชาสัมพันธ์
การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562
ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสพธอ. ได้ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562 ทางโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจตอบแบบสำรวจผ่านทางลิงก์หรือคิวอาร์โค้ดในช่องทางดังต่อไปนี้
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,00:00   อ่าน 214 ครั้ง