ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ กลุ่มการเรียนออนไลน์ Facebook ของแต่ละชั้น
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ กลุ่มการเรียนออนไลน์ ของแต่ละชั้น 
ให้นักเรียนโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ทุกคน คลิกลิ้งค์เพื่อขอเข้าร่วม ตามระดับชั้นของตนเอง

https://web.facebook.com/groups/528038684519777/      ม1
https://web.facebook.com/groups/286929358981976/      ม2
https://web.facebook.com/groups/2513311675585393/    ม3
https://web.facebook.com/groups/1599931583492935/    ม4
https://web.facebook.com/groups/233056601321579/      ม5
https://web.facebook.com/groups/250620242819064/      ม6
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 136 ครั้ง