ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถรับ ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 42) 29 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุจัดทำสื่อศาสตร์พระราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 38) 27 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชน การจัดซื้ออุปกรณ์การออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 37) 27 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ ก.ย.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 40) 26 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 15,770 (อ่าน 35) 25 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ ก.ย.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 39) 25 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ก.ย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 37) 24 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุฝึก การจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 39) 21 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาอาหารกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากร(การปรเมิยวิทยฐานะแบบใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 40) 21 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสื่อศาสตร์พระราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 43) 19 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมอบรมบุคลากร(การจัดทำวิทยฐานะใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 38) 18 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายโฟมบอร์ด กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 141) 18 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการทำประตูฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 41) 17 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการตกแต่งภายในมุมศาสตร์พระราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 39) 17 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 39) 14 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาอาหารและอาหารว่างวันที่ 15-16 ก.ย. 61 (อ่าน 42) 13 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อ่าน 33) 12 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 38) 11 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุกิจกรรมฝึกอบรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 38) 10 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 98) 10 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 36) 06 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ก.ย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 37) 06 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 38) 03 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อพันธุ์ไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 24) 03 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (อ่าน 30) 23 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (อ่าน 30) 22 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 27) 16 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ส.ค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 82) 10 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการทำอาหารและอาหารว่าง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 93) 09 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 76) 07 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้าย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 97) 06 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตรวจหาสารเสพติด (อ่าน 22) 06 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร สิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 22) 03 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซื้อวัสดุการเรียนการสอน (อ่าน 22) 23 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซื้อวัสดุสำนักงาน (อ่าน 22) 23 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 29) 19 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำตู้ลำโพง ปรับปรุงระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 22) 18 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ กิจกรรมเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 23) 17 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถ 6 ล้อ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ (อ่าน 22) 12 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมรถยนต์กระบะ 4 ประตู (อ่าน 24) 12 ก.ค. 61