ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สีสวด
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สีสวด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2563,10:34  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อคำราชาศัพท์หมวดเครือญาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2562,20:39  อ่าน 339 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อเรื่องคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2562,15:17  อ่าน 305 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book-คำราชาศัพท์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2562,09:25  อ่าน 313 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุดใจ ภูผาพลอย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2562,09:13  อ่าน 321 ครั้ง
รายละเอียด..